IKKU ikäihmisten kuntoutus

KUNTOUTUS IKÄÄNTYNEILLE JA MONISAIRAILLE HENKILÖILLE (IKKU-KUNTOUTUS) -fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ikääntyneen arkeen

Kenelle:

IKKU-kuntoutus sopii 68 vuotta täyttäneille henkilöille, joiden toimintakyky ja arjessa selviytyminen ovat heikentyneet eri sairauksien takia.

Kohderyhmänä ovat kotona tai palvelutalossa asuvat ikääntyneet monisairaat aikuiset, jotka ovat poissa työelämästä ja joiden sairauksista aiheutuu kuntoutuksen tarve. Edellytyksenä on, että ikääntyneen kuntoutujan toimintakykyä voidaan ylläpitää tai parantaa. Lisäksi edellytetään, että

  • kuntoutujalla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen

  •  kuntoutujalla on halua osallistua ryhmämuotoiseen kuntoutukseen

  •  vuoden sisällä tehdyn muistitestin (MMSE) tulos on yli 24 ja toimintakyvyn osa-alueet mahdollistavat ryhmämuotoiseen kuntoutukseen osallistumisen

  • kuntoutuja on täyttänyt kurssille hakiessaan 68-vuotta.

  • kuntoutustarpeen tulee olla todettu julkisessa / yksityisessä terveydenhuollossa.  

 

Sisältö:

Kuntoutusohjelmasta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat geriatrian erikoislääkäri, fysioterapeutti sekä sairaanhoitaja ja muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Kuntoutus tapahtuu 10 hengen ryhmässä.

Ryhmätoimintaan sisältyy mm. monipuolista sisällä ja ulkona tapahtuvaa liikkumista ja eri alojen asiantuntijoiden ohjaamia ryhmäkeskusteluja. Tässä kuntoutusmuodossa korostuu työparityöskentely. Kuntoutuksessa tapaat lääkärin, sosiaalityöntekijän ja fysioterapeutin. Fysioterapeutin kanssa laaditte yksilölliset tavoitteet sekä yksilöllisen kuntoutumisen suunnitelman, johon kirjataan mm. tarpeesi muiden erityistyöntekijöiden tapaamiseen. 

 

 

Kuntoutuksen kesto ja hakeminen:

Kuntoutus kestää noin vuoden ja se sisältää kolme ryhmäjaksoa Päiväkummussa (5+5+5vrk). Kuntoutukseen liittyy myös kotikäynti ryhmäjaksojen välillä. Viimeisellä jaksolla kuntoutujan omaisella/läheisellä on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen kahden vuorokauden ajan. Kuntoutujan puoliso tai muu aikuinen omainen tai läheinen osallistuu kuntoutukseen hahmottaakseen läheisensä kokonaistilanteen sekä tuen tarpeen.

Hae kuntoutukseen toimittamalla kuntoutushakemus KU132 ja lääkärin B-lausunto paikkakuntasi Kelan toimistoon. Kela tekee päätöksen kuntoutuksesta. Kuntoutus on sinulle maksuton.

Kuntoutuksen ajalta Kela maksaa sinulle kuntoutusrahaa ja matkakorvauksen (lisätietoa www.kela.fi)

 

Annamme mielellämme lisätietoa

Kela - kuntoutussihteeri Lena Malm
lena.malm@paivakumpu.fi

Kela - kuntoutussihteeri Leena Jernström
leena.jernstrom@paivakumpu.fi

030 608 4286 (ma-pe klo 8-16)

Lisäksi kuntoutuksen palvelulinjoihimme kuuluu edelleen Valtiokonttorin sotainvalidi- ja rintamaveteraanikuntousta

SOVE - eli Sotaveteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutuslain nojalla kuntoutusta voi saada henkilö, jolle on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Suomessa asuva veteraani hakeutuu kuntoutukseen asuinkuntansa terveyskeskuksen tai – viraston kautta. Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto hakijan terveydestä. Hakemuksen voi tehdä myös veteraanin puolesta viranomainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen. Aviopuoliso voi osallistua rintamaveteraanin kanssa samanaikaisesti laitoskuntoutukseen enintään 14 vuorokauden ajan.

Kuntoutujan yksilöllinen päiväohjelma koostuu Valtiokonttorin laatuvaatimusten mukaisesti yksilöterapiasta ja/tai -hoidoista sekä tavoitteellisista liikunta-, toiminnallisista- ja keskusteluryhmistä sekä ohjatusta virkistystoiminnasta.

Ryhmätoimintojen tavoitteena on tukea yksilöllisten kuntoutustavoitteiden saavuttamista sekä ylläpitää ja parantaa kuntoutujien psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä.