KIILA-kuntoutus työkykysi tueksi

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työkykyä ja tukea pysymistä työelämässä.

KYSY ALKAVISTA KIILA-KURSSEISTA KUNTOUTUSPÄÄLLIKÖLTÄMME: Pilvi Österman, pilvi.osterman@paivakumpu.fi  / puh. 046 850 8209

KIILA-kuntoutus voi olla sinua varten jos

  • olet alle 67-vuotias ja

  • olet työssä vakituisessa työsuhteessa tai työskentelet määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa tai

  • olet yrittäjä

  • sinulla on sairaus tai vamma, joka olennaisesti on heikentänyt tai saattaa lähivuosina heikentää työkykyäsi ja mahdollisuuksiasi ansaita toimeentulo.

KIILA-kuntoutusta tehdään yhteistyössä työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden kanssa. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata. Kuntoutuksen edellytyksenä on, että työntekijän kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa tai julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa ja että työpaikan tai työterveyshuollon toimenpiteet eivät riitä työkyvyn ylläpitämiseksi.

 

 

Jos täytät yllä olevat ehdot, voit hakea ammatillista kuntoutusta perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon kautta.

 

Ryhmäkuntoutusta 

KIILA-kuntoutus toteutetaan ryhmätoimintana, mutta se suunnitellaan aina yksilöllisesti. Kuntoutuksen pituus ja sisältö muodostuvat kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta. 

Ryhmäkuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat palveluntuottajan, työnantajan (esim. esimies) ja työterveyshuollon edustajat sekä tarvittaessa Kelan edustaja.

 

Näin haet KIILA-kuntoutukseen:

  • ota yhteys omaan työterveyshuoltoosi

  • Tarvitset KIILA-kuntoutukseen hakiessasi:

  •  kuntoutushakemuksen KU 101

  • lähiesimiehen ammatillisen selvityslomakkeen KU 200

  • lääkärin B-lausunnon

  • mahdolliset muut käytössä olevat asiakirjat

 

Kiila kuntoutus ( Youtube)

Annamme mielellämme lisätietoa

Kela - kuntoutussihteeri Lena Malm
lena.malm@paivakumpu.fi

Kela - kuntoutussihteeri Leena Jernström
leena.jernstrom@paivakumpu.fi

030 608 4286 (ma-pe klo 8-16)